Isikuandmete töötlemise kord

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE KORD

Tutvuge ka studio49.ee veebipoe Üld- ja ostutingimustega (avaneb uues aknas).

1) Veebipood töötleb Teie isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.
2) Veebipood kasutab isikuandmeid ainult Teie tellimuse töötlemiseks ja tellitud kauba kättetoimetamiseks.
3) Veebipood edastab tellimuse kättetoimetamiseks vajalikud andmed kauba vedajale.
4) Veebipood on isikuandmete vastutav töötleja, Veebipood edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
5) Veebipood ei edasta, müü ega avalikusta Teie andmeid muudele kolmandatele osapooltele ilma Teie eelneva nõusolekuta v.a. seaduses sätestatud juhtudel.
6) Veebipood töötleb Teie ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, aadressi, e-posti aadressi ja pangarekvisiite jm andmeid, mis on Teie poolt edastatud tellimuse esitamisel ja/või kasutajakonto registreerimisel.
7) Kui olete avaldanud soovi saada Veebipoe uudiskirju, on Teil alati õigus nendest loobuda.
8) Teil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, v.a. juhul, kui seadus sätestab teisiti.
9) Kõiki isikuandmeid puudutavate küsimuste korral on Teil õigus saata Veebipoele kiri e-posti aadressil studio49[ät]concertogrosso.ee või helistada numbril +372 58 666 848.