"Igal lapsel oma pill"

2018. aasta „Igal lapsel oma pill“ taotlusvoor pillide ostmise toetamiseks on avatud!

Taotlusi saab esitada kuni 20. märtsini 2018. Toetust saab taotleda ka Orffi instrumentide ostmiseks. 

Kes saavad toetust taotleda?

Muusikakoolid, kultuuri-, huvi- ja noortekeskused, orkestrid, üldhariduskoolid, lasteaiad jms asutused ja kollektiivid, kelle koosseisus on kuni 18-aastased lapsed ja noored tegelenud pillimänguga vähemalt kolme viimase aasta jooksul.  

Milliste pillide ostmiseks saab toetust taotleda?

Kõikidele pillidele saab toetust taotleda. Pole vahet, millist stiili muusikat harrastatakse ning milline on pillimängija tase. Pilli põhikasutaja peab olema kuni 18-aastane laps. Projektist ei toetata põhiliselt õpetajate poolt kasutatavate saatepillide ja teoreetiliste ainete tunniks mõeldud pillide soetamist. Kokku on võimalik taotleda toetust kuni neljale pillile. Lasteaedades kasutatavad rühmatundide pille võib taotleda ka komplekti kaupa (nt 8 väikest džembet). Erandina ei saa üldhariduskoolid toetust taotleda järgmiste pillide ostmiseks: Orffi instrumentaarium (rütmi- ja plaatpillid), plokkflöödid, väikekandled, akustilised kitarrid. Väga oodatud on aga taotlused tunniplaanivälises muusikaringides (ansamblid, bändid, orkestrid jms) kasutatavate pillide ostmiseks.

Kui palju toetust on võimalik saada?

Reegel on, et taotleja peab pilli hinnast vähemalt 20% ise hankima. Mida suurem on oma-/kaasfinantseeringu osakaal, seda suurem on võimalus projektist toetust saada. Samuti on enamlevinud pillidele kehtestatud toetuse piirhinnad, mis on maksimaalne toetussumma, mida saab konkreetse pilli kohta taotleda. Seega, kuna oma-/kaasfinantseering peab olema vähemalt 20%, siis iga pilli kohta saab taotleda toetussummat, mis on maksimaalselt 80% pilli hinnast, kuid mitte rohkem kui pilliliigile kehtestatud toetuse piirsumma. Tutvu pillidele kehtestatud toetuste piirsummadega SIIN

Millised dokumendid peab esitama?

Kaks hinnapakkumist iga hangitava pilli kohta.
Taotlus

Täpsem info taotluse esitamiseks vajalike dokumentide ja tingimuste kohta on leitav EV100 kodulehel SIIN.

Küsi hinnapakkumist!

Kirjuta meile

Sinu nimi:

E-posti aadress:

Telefon:

Sisu: